ZOEK UW KLACHT

Hebt u een klacht?

Als therapeut Chinese Geneeswijzen houden wij ons aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Wij zijn aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling.

Wij proberen er altijd samen met u uit te komen, dat is ons streven. Mocht er zich een situatie voor doen waarbij dat niet lukt, dan kunt u hiervoor een klacht indienen bij het SCAG. Voor de procedure bij een klacht, verwijzen wij u door naar het volgende document: Klachtenregelement Zorgaanbieder

U kunt het onderstaande klachtenformulier invullen of rechtstreeks mailen naar: ckf@scag.nl 

20210604 Format klachtenformulier V5.0 (2)

logo scag